• Wyprawka przedszkolaka 3 i 4 latka
     • Wyprawka przedszkolaka 3 i 4 latka

     •  

      • chusteczki wilgotne
      • chusteczki higieniczne w pudełku
      • rzeczy na przebranie w zamykanym worku
      • nożyczki
      • ołówek
      • kredki ołówkowe
      • kredki świecowe
      • mazaki
      • blok techniczny - biały
      • blok techniczny – kolorowy
      • blok rysunkowy - biały
      • blok rysunkowy - kolorowy
      • temperówka
      • gumka do mazania
      • plastelina
      • klej w sztyfcie
      • bibuła zestaw - 5 kolorów
      • krepa - 5 różnych kolorów
      • farby plakatowe (6 kolorów)
      • pędzelki różnej grubości
      • kubek do farbek
      • kapcie (podpisane) najlepiej zapinane na rzep
      • podpisana kolorowanka

       

    • Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do religii w roku szkolnym 2020/2021
     • Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do religii w roku szkolnym 2020/2021

     •  

      Oddział  przedszkolny:

      Zeszyt  ucznia „Jesteśmy  dziećmi  Boga”. Wyd. WAM Kraków.

      Red. Ks. Kubik Władysław i in.

       

      Klasa  I:

      Zeszyt  ucznia „Jesteśmy  w  rodzinie  Pana  Jezusa”. Wyd. WAM Kraków.

      Red. Ks. Kubik Władysław i in.

       

      Klasa  II:

      Podręcznik  i  zeszyt  ucznia „Kochamy  Pana  Jezusa”. Wyd. WAM Kraków.

      Red. Ks. Kubik Władysław i in.

       

      Klasa  III:

      Podręcznik  i  zeszyt  ucznia „Przyjmujemy  Pana  Jezusa”. Wyd. WAM Kraków.

      Red. Ks. Kubik Władysław i in.

       

      Klasa  IV:

       Podręcznik  i  zeszyt  ucznia „Zaproszeni  przez  Boga”. Wyd. WAM Kraków. Red. Ks. Marek Zbigniew i in.

       

      Klasa  V:

      Podręcznik  i  zeszyt  ucznia „Obdarowani  przez  Boga”. Wyd. WAM Kraków.

      Red. Ks. Marek Zbigniew i in.

       

      Klasa  VI:

      Podręcznik  i  zeszyt  ucznia „Przemienieni  przez  Boga”. Wyd. WAM Kraków.  Red. Ks. Marek Zbigniew i in.

       

        Klasa VII:

      Podręcznik: Odsłonić twarz Chrystusa „ Szukam Was ”. Wyd. WAM Kraków. Red. Władysław Kubik

       

      Klasa VIII:

      Podręcznik: Odsłonić twarz Chrystusa „ Jestem z Wami ”. Wyd. WAM Kraków. Red. Władysław Kubik

       

       

       

    • Wyprawka dla 5 i 6 latka
     • Wyprawka dla 5 i 6 latka

     •  

      • ZESZYT W SZEROKĄ LINIĘ 60 KARTKOWY
      • Nożyczki
      • Ołówek
      • Kredki ołówkowe
      • Temperówka
      • plastelina
      • klej w sztyfcie
      • teczka na gumkę (podpisana)
      • farby plakatowe (6 kolorów) + pędzelek + kubek do w/w przyborów
      • Kapcie (podpisane)
      • Woreczek ze strojem gimnastycznym (strój gimnastyczny: biała koszulka + spodenki granatowe lub czarne – podpisane na metce)

      5 – latek

      ENTLICZEK 5 – latki   Wyd. NOWA ERA (BOX)

       

      6 – latek

      KOLEKCJA SZEŚCIOLATKA (roczne przygotowanie do szkoły)   Wyd. NOWA ERA (BOX)

       

      Religia (5 i 6-latak):

      JESTEŚMY DZIEĆMI BOGA – ćwiczenia

      Autor: Władysław Kubik, Wydawnictwo WAM Kraków

    • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice!

      O godzinie 8.00 w Kościele pw. św. Jakuba w Niewieścinie odbędzie się Msza Św. w intencji uczniów naszej szkoły.

      Odbiór świadectw odbędzie się według ścisłego harmonogramu w dniu 26 czerwca 2020 r. Prosimy abyście byli zaopatrzeni w maseczki ochronne na twarzy, rękawiczki, środki dezynfekujące znajdują się przy wejściu do szkoły. Zapewniamy odpowiednią przestrzeń do odbioru świadectw z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny na czas trwającej pandemii.   

                                                            Pozdrawiam serdecznie

      Iwona Manys - dyrektor szkoły 

       

      HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH
      W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

       

      KLASA                      GODZINA                  MIEJSCE

       

      VIII                                9.00                         Zbrachlin

       

      VII                                 9.30                         Zbrachlin

       

      VI                                 10.00                        Zbrachlin

       

      V                                  10.30                        Zbrachlin

       

      IV                                  9.00                         Niewieścin

       

      III                                  9.30                         Niewieścin

       

      II                                  10.00                        Niewieścin

       

      I                                  10.30                         Niewieścin

       

      ODDZIAŁ                    11.00                        Niewieścin
      PRZEDSZKOLNY           

       

      PUNKT                       11.00                        Zbrachlin
      PRZEDSZKOLNY                           
      "Uśmiech Dziecka”      

       

     • Nowa odsłona naszej strony.

     • Zmieniliśmy dostawcę strony, jesteśmy w trakcie jej tworzenia. 

     • Dni egzaminów klasy VIII

     • Przypominam, że 12 czerwca, a także dni egzaminów klasy ósmej ‐ 16, 17, 18 czerwca, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Życzę wszystkim uczniom udanego wypoczynku, a naszym Ósmoklasistom jak najlepszych wyników na egzaminie.

       

      Iwona Manys - dyrektor szkoły

     • Egzamin ósmoklalsisty

     • Informacje dla rodziców oraz zasady

      dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r.
      w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

      na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN  w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
       1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
       2. wychodzi do toalety,
       3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
      12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
      14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
     • Informacje dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego i punktu oraz nowe procedury higieny i bezpieczeństwa obowiązujące od 6 maja 2020 r.

     • Szanowni  Państwo

        W związku z uruchomieniem działalności przedszkoli przez rząd, wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom uruchamiamy funkcjonowanie oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego od dnia 6 maja 2020 roku w nowym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi.

      Informuję, że uruchomiliśmy pracę oddziału w jednym miejscu. Jest to budynek szkoły w Niewieścinie, ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego (osobne wejście, osobny ciąg komunikacyjny).

       W szkole zostały opracowane szczegółowe procedury bezpieczeństwa, które obligują wszystkich uczestników życia społecznego do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania. 

      Jednocześnie informuję o możliwości objęcia dziecka opieką tylko  w  uzasadnionych przypadkach, kiedy nie są  Państwo w stanie zapewnić opieki nad dziećmi. Do 24 maja nadal można skorzystać ze świadczenia opieki nad dzieckiem 8 roku życia.

      Ilość dzieci, którym możemy zapewnić opiekę w tej trudnej sytuacji jest bardzo niewielka, dlatego będą przyjmowane tylko dzieci obydwojga pracujących rodziców.

      W czasie uczęszczania niewielkiej liczby dzieci do przedszkola, nauczyciele w dalszym ciągu będą realizować nauczanie zdalnej w dotychczasowej formie.

      Proszę o zapoznanie się z procedurami.


     • Konkurs

     • Drodzy Uczniowie, z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca 

      przygotowaliśmy dla Was konkurs plastyczno-literacko-muzyczny „Oblicza rodziny” (domowej, szkolnej, sportowej, kociej, psiej, itp.).

      Chętni uczniowie mogą wykonać dowolną techniką pracę plastyczną, napisać wiersz  lub przygotować prezentację muzyczną online.

      Konkurs trwa do 8 czerwca 2020 r., gotowe prace prosimy przesyłać na Messengera (plastyczna - p. Ziaja, poetycka - p. Wojciechowska i muzyczna - p. Gierba).

      Na wszystkich uczestników czekają nagrody i wyróżnienia!Zachęcamy do udziału, powodzenia!

    • Plan lekcji
     • Plan lekcji

     • Wyświetl lub wydrukuj obecny plan lekcji Ta szkoła jeszcze nie opublikowała planu lekcji.
    • Zastępstwa
     • Zastępstwa

     • Wyświetl zmiany w zastępstwach w planie lekcji Ta szkoła nie opublikowała zastępstw przez ostatnich 30 dni.