• Powrót do szkoły

      09.05.2021

      Opis alternatywny plakatu: Informacja dla uczniów dotycząca powrotu do szkoły: Drodzy Uczniowie! Czego możecie się spodziewać od 17 maja? Spotkacie się z koleżankami, kolegami i nauczycielami. Porozmawiacie o ważnych dla Was sprawach, otrzymacie wsparcie. Nie będzie klasówek, sprawdzianów. Spędzicie aktywnie czas na przerwach (nie przed monitorem). Pochwalicie się swoimi osiągnięciami. 

     • Konkurs kuratoryjny

      13.04.2021

      Nowe osiągnięcie w naszej szkole:

      : Laureatka

      Konkurencja: konkurs kuratoryjny
      Okręg: regionalny

      Nasza uczennica Agata Grzybek z klasy VII została laureatką Konkursu Przedmiotowego z Biologii, organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Agata na etapie wojewódzkim konkursu uzyskała aż 97,5% możliwych do zdobycia punktów. Tytuł laureatki zwalnia ją z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Pięknego sukcesu gratulujemy zarówno Agacie, jak i pani Krystynie Zbielskiej, pod opieką której nasza laureatka rozwija swoje pasje.

     • Nauka zdalna od 22 marca - 18 kwietnia

      18.03.2021

      Do 18 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

      ŚWIETLICA SZKOLNA dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców.

      NAUCZANIE ZDALNE NA TERENIE SZKOŁY dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców.

      BEZ ZMIAN

      • oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego,
      • organizowanie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia,
      • organizowanie uczniom klas ósmych konsultacji indywidualnych lub w małych grupach.

       

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    • Rekrutacja
     • Rekrutacja

      09.02.2021

      Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2021/2022

      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.

      Wypełnione, zeskanowane dokumenty można przesłać elektronicznie email, dostarczyć osobiście lub wypełnić w szkole.  

      Opis alternatywny zdjęcia: zdjęcie przedstawia bawiące się dzieci

     • ZDALNA SZKOŁA

      01.03.2021

      1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „ZDALNA SZKOŁA –  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

      Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu.

      Gmina Pruszcz w ramach projektu otrzymała dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w wysokości 60.000,00 zł. Zakupiono 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafiły do szkół z terenu gminy Pruszcz. Mają one ułatwić nauczycielom i uczniom naukę na odległość.

      Nasza szkoła z Programów “Zdalna szkoła” i “Zdalna szkoła +” otrzymała łącznie 6 laptopów, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, kamerę i drukarkę laserową. Otrzymane sprzęty ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji, ale będą też pomocne po powrocie uczniów do szkół. 

     • Zebrania z rodzicami

      02.02.2021

      Zapraszamy Państwa na zebrania online z rodzicami w dniach 8 i 9 lutego br. Zebrania odbędą się poprzez aplikację Teams. Należy zalogować się na konto dziecka, wejść w kalendarz i dołączyć do spotkania. 

      Harmonogram zebrań:

      PONIEDZIAŁEK 8 LUTEGO 2021 R.

      • KLASA VIII godz. 17.00
      • KLASA VII  godz.17.00
      • KLASA VI  godz. 17.30
      • KLASA V   godz. 17.30
      • KLASA IV  godz. 18.00

      WTOREK 9 LUTEGO 2021 R.

      • KLASA III  godz. 16.30
      • KLASA II   godz. 16.30
      • KLASA I    godz. 16.30
      • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 3-4 LATKI godz. 17.00 (szczegóły do ustalenia z wychowawcą)
      • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5-6 LATKI godz. 17.00

      Opis alternatywny zdjęcia: Informacja dotycząca terminów spotkań z rodzicami

    • Ważne daty
     • Ważne daty

      13.01.2021
      • do 22.12.2020 r. wystawienie ocen proponowanych 
      • 4-15.01.2021 r. ferie zimowe
      • 18.01.2021 r. powrót do szkoły uczniów klas I-III  (również oddziały przedszkolne, jak dotychczas - stacjonarnie)
      • do 29.01.2021 r. wystawienie ocen semestralnych
      • 1.02.2021 r. zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej

      Opis alternatywny zdjęcia: Napis Uwaga! Ważna informacja

     • Przekaż 1% podatku

      12.01.2021

      Zbliża się okres rozliczenia podatku za rok 2020. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły.

      1% podatku mozna przekazać tylko za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

      1. w części ,,J”:

      • w rubryce 137 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
      • w rubryce 138 kwotę odpisu 1% od podatku;

      2. w części ,,K”:

      • w rubryce 139: Cel szczegółowy 1%
      • w rubryce 140:  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NIEWIEŚCINIE, NIEWIEŚCIN 45, 86-120 PRUSZCZ

      Prosimy o wpisanie numeru KRS 0000121592

      Liczymy na życzliwość, pomoc i wsparcie. Gwarantujemy, że pozyskane pieniądze przeznaczymy na potrzeby dzieci i szkoły.


      Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydują się Państwo przekazać 1% podatku właśnie dla naszej placówki.

                                                                                                                                                Z wyrazami szacunku

      Dyrekcja i Rada Rodziców

       Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

      Opis alternatywny zdjęcia: Pomarańczowe koło z białym napisem 1 procent podatku

    • Pracownia chemiczno - fizyczna
     • Pracownia chemiczno - fizyczna

      06.12.2020

      Nasza szkoła od bieżącego roku szkolnego dysponuje nową pracownią chemiczno-fizyczną, która cieszy się dużą popularnością. Uczniowie we wrześniu i październiku przeprowadzali swoje pierwsze doświadczenia chemiczne. Dziewczyny przygotowały różnokolorowe fajerwerki, natomiast chłopcy otrzymywali dwutlenek węgla, który posłużył do gaszenia płomienia świeczki.

      Uczniom bardzo spodobało się otrzymywanie acetylenu i jego spalanie, gdyż temu doświadczeniu towarzyszył wybuch.

      Opis alternatywny zdjęć: pracownia chemiczno-fizyczna

    • Najpiękniejszy List dla Ziemi
     • Najpiękniejszy List dla Ziemi

      11.11.2020

      >>GŁOSUJEMY NA FACEBOOKU<<

      Chętni uczniowie naszej szkoły, a było ich wielu, wzięli udział w corocznej akcji pisania do Ziemi.

      Na lekcjach języka polskiego oraz lekcjach bibliotecznych redagowali listy o tematyce ekologicznej.

      Zainteresowanie konkursem było spore, co przełożyło się na dużą ilość prac.

      Komisja, niestety, mogła wybrać tylko jeden, który wziął udział w dalszych etapach.

      Był to list w formie wiersza, napisany przez Julię Prokop z kl.V, i to właśnie on wygrał szkolne eliminacje. Gratulujemy!

      Kochani, od 3 do 17 listopada br. można głosować na Facebooku strony Fundacji Ekologicznej Arka. Zatem, wszystkie ręce na pokład i lajkujmy list naszej koleżanki codziennie!

       

      Opis alternatywny zdjęć: pisanie przez uczniów "Listu dla Ziemi"

    • Covid-19 noszenie maseczek
     • Covid-19 noszenie maseczek

      12.10.2020

      W związku ze wzrostem zakażeń, od dnia 12 października 2020r.  rekomenduję zasłanianie ust i nosa przez wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły w przestrzeniach wspólnych budynku oraz na boisku szkolnym.

      W miarę możliwości zwiększyliśmy dystans między ławkami uczniów, ograniczyliśmy poruszanie się uczniów w przestrzeni wspólnej (wydzielone strefy), wietrzymy pomieszczenia w ciągu dnia i dezynfekujemy ławki, klamki oraz przedmioty wspólne po zajęciach.

      Iwona Manys - dyrektor szkoły

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

      11.10.2020

      W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

      Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami).

       

      Świetlica szkolna będzie otwarta od godz. 7.00 - 14.00.

    • Kujawsko - Pomorska Liga Orlika
     • Kujawsko - Pomorska Liga Orlika

      23.09.2020

      Debiut w poważnej piłce już za nami Nasze piłkarki z rocznika 2007 i młodsze przeszły bardzo udany chrzest bojowy w finale Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika 2020 w Aleksandrowie Kujawskim.

      Podczas zmagań grupowych w dwóch pierwszych spotkaniach uznaliśmy wyższość dziewcząt z zespołów klubowych: Tęczy Bydgoszcz, która należy od lat do krajowej czołówki w tej kategorii wiekowej oraz Mustanga Wielgie.

      W trzecim meczu spotkaliśmy się z drużyną gospodyń z Aleksandrowa Kujawskiego, którą pokonaliśmy 5:0. Cztery bramki zdobyła Agata Grzybek, a ostatnią Oliwia Baumgart. Pierwsze bramki i pierwsze zwycięstwo było nasze.

      Dzięki tej wygranej stanęliśmy do boju o 5. miejsce w turnieju. Po walce ulegliśmy dziewczętom grającym na co dzień w Jedynce Aleksandrów, ale z 6. miejsca też jesteśmy dumni!

      Tym bardziej, że przywieźliśmy do szkoły piękną nagrodę - 1000 złotych na sprzęt sportowy firmy Skorpion Sport, którą wręczył nam przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - patrona turnieju. Dziękujemy!

      Skład zespołu: Julia Wietrzykowska, Sandra Chyrchel, Agata Grzybek, Weronika Kuziemska, Oliwia Baumgart, Martyna Wróbel, Julia Osojca, Weronika Osojca, Monika Grzybek i Kamila Zalewska.

    • Pomagamy
     • Pomagamy

      23.09.2020

      Udało nam się pozyskać pojemnik na plastikowe nakrętki. Dzięki temu możemy uczyć dzieci segregacji odpadów, mamy wpływ na mniejszą ilość śmieci na wysypiskach. Zmniejsza się też zużycie surowców potrzebnych do wyprodukowania plastików, na rzecz wykorzystania surowców wtórnych z odpadów. Instalacja pojemnika w kształcie serca ma zachęcić mieszkańców do proekologicznych i prospołecznych postaw

      Całkowity dochód ze sprzedanych nakrętek przekażemy na cele charytatywne. Pomysłowi przyświeca również propagowanie właściwych nawyków związanych z selekcjonowaniem odpadów. 

      Realizacja niniejszego zadania jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy deklarują udział w zbieraniu nakrętek.

      Bardzo dziękujemy panu Arturowi Wądołowskiemu z Przychodni Rodzinnej Almedic za wszelką pomoc w pozyskaniu oraz montażu pojemnika na nakrętki. Razem mozemy więcej!

     • Ubezpieczenie szkolne

      16.09.2020

      Zapraszamy do modułu  UCZNIOWIE/RODZICE_UBEZPIECZENIA.

      Uprzejmie przypominamy, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.

      Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży jest dobrowolną umową. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

     • Walczymy o Puchar Rowerowej Stolicy Polski !

      16.09.2020

      Zapraszamy do wspólnej zabawy rowerzystów z wszystkich gmin Metropolii Bydgoszcz. Kręcić kilometry w ramach akcji może każdy – wystarczy zainstalować na swoim telefonie darmową aplikację ROWEROWA STOLICA POLSKI (przeznaczoną na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oraz Android) oraz dołączyć do wspólnej drużyny METROPOLIA BYDGOSZCZ. Można też dołączyć do jednej z podgrup – np. grupy swojej gminy. O Puchar Rowerowej Stolicy Polski walczą 44 miasta prezydenckie z całego kraju.

      Zabawa potrwa jeszcze do 30 września.


      Mieszkańcy, jeżdżąc na rowerze w miesiącu wrześniu nakręcają kilometry dla drużyny Metropolii Bydgoszcz. Wspólnie rywalizujemy o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.

      Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny! Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje, może kręcić kilometry dla swojej grupy. Nie bez znaczenia dla indywidualnych uczestników są inne użytkowe funkcje aplikacji,  takie jak zniżki u partnerów, specjalne odznaki czy prognoza pogody.


      Gmina z obszaru Metropolii Bydgoszcz, której mieszkańcy przez cały wrzesień przejadą na rowerach z użyciem aplikacji największą liczbę kilometrów otrzyma pamiątkowy puchar i tytuł Najbardziej Rowerowa Gmina SMB 2020.


      Na najbardziej rowerową szkołę spoza Bydgoszczy czeka nagroda finansowa w wysokości 1000 złotych.


      Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału we wrześniowej zabawie i kręcenia kilometrów dla Metropolii Bydgoszcz!


      Oficjalne kanały wydarzenia:

      www.rowerowastolicapolski.pl

      www.facebook.com/PucharRowerowejStolicyPolski

      www.instagram.com/rowerowastolicapolski


      W każdą niedzielę września odbywają się przejazdy rowerowe na terenie Metropolii Bydgoszcz. Szczegóły: https://b4sportonline.pl/Puchar_Rowerowej_Stolicy_Polski


     • Trwa nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP

      08.09.2020

      Zgłoszenia do Rady Dzieci i Młodzieży

      Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończą 21. roku życia. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy:

      • wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady,
      • przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).

      Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów:

      • zaangażowania w wolontariat,
      • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
      • osiągane wyniki w nauce.

      Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

      Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

      Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Składa się z 16 członków (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców. Jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

      Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

      Więcej informacji dotyczących naboru do Rady Dzieci i Młodzieży można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym MEN, nr tel. 22 34-74-140.

     • Zebrania z Rodzicami

      03.09.2020

      Termin spotkań z wychowawcami: 7 września br.

      Niewieścin GODZINA 17.00

      Przedszkole 3-4 latki sala 8 
      "0" 5-6 latki sala 6
      klasa 1 sala 1
      klasa 2 sala 4
      klasa 3 sala5
      klasa 4 sala 2

      Zbrachlin GODZINA 18.00

      klasa 5  sala 1
      klasa 6 sala 5
      klasa 7 sala 6
      klasa 8 sala 8

      Spotkanie z Radą Rodziców odbędzie się o godzinie 19.00 w sali nr 5 w Zbrachlinie. 
      Zapraszam. Iwona Manys - dyrektor szkoły 
       

     • Darmowy transport na terenie Gminy Pruszcz

      04.09.2020

      Od 1 września 2020 r. na terenie gminy Pruszcz będzie funkcjonował darmowy autobusowy transport publiczny o charakterze użyteczności publicznej.

      Oznacza to, że bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania pasażera, będzie można podróżować pomiędzy poszczególnymi miejscowościami na terenie naszej gminy, bez uiszczania żadnych opłat za przejazd.

      Autobusy będą kursowały w dni robocze od poniedziałku do piątku ( tj. nawet w dni wolne od nauki szkolnej).

      Aktualny godzinowy rozkład jazdy autobusów obowiązujący  od 1 września br. dostępny  zakładce Autobusy/rozkład jazdy.

      Więcej informacji na temat darmowego transportu pod nr telefonu: (52) 562 43 21, biuro nr 2 w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

     • Pomoc dla uczniów

      03.09.2020

      Gminne Centrum Oświaty od 1 września 2020 r. będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, której celem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej dziecka.

      Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Gminy w zakładce

      Gmina/Oświata/Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu/Pomoc materialna o charakterze socjalnym.

      Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego wynosi 528 zł na osobę w rodzinie.

      Wnioski będą przyjmowane do 15 września 2020 r. Informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. 52 562 43 12.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      25.08.2020

      Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się:

      • w Zbrachlinie o godzinie 9.00 na boisku szkolnym
      • w Niewieścinie o godzinie 10.00. na boisku szkolnym

      Następnie zapraszamy na krótkie spotkania z wychowawcami, które odbędą się według harmonogramu:

      • oddział przedszkolny 3-4 latki: sala 8 (Niewieścin, boczne wejście od ulicy)
      • oddział przedszkolny 5-6 latki: sala 6 (Niewieścin)
      • klasa I: sala 1 (Niewieścin)
      • klasa II: sala 4 (Niewieścin)
      • klasa III: sala 5 (Niewieścin)
      • klasa IV: sala 2 (Niewieścin)
      • klasa V: sala 1 (Zbrachlin)
      • klasa VI: sala 5 (Zbrachlin)
      • klasa VII: sala 6 (Zbrachlin)
      • klasa VIII: sala 8 (Zbrachlin)
      1. Do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe oraz rodzic/opiekun dziecka, bez objawów chorobowych, jeżeli domownicy nie przebywają na kwarantannie.
      2. Przyjmujemy zasadę, że jednemu dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.
      3. Wszyscy rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica).
      4. Od 2 września 2020 r. obowiązuje zakaz wejścia rodziców i opiekunów na teren szkoły.

      W najbliższą niedzielę zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę Świętą o godz.12.00. Podczas Eucharystii będziemy modlić się o potrzebne łaski na nowy rok szkolny i katechetyczny.

    • Wyprawka przedszkolaka 3 i 4 latka
     • Wyprawka przedszkolaka 3 i 4 latka

      12.07.2020

       

      • chusteczki wilgotne
      • chusteczki higieniczne w pudełku
      • rzeczy na przebranie w zamykanym worku
      • nożyczki
      • ołówek
      • kredki ołówkowe
      • kredki świecowe
      • mazaki
      • blok techniczny - biały
      • blok techniczny – kolorowy
      • blok rysunkowy - biały
      • blok rysunkowy - kolorowy
      • temperówka
      • gumka do mazania
      • plastelina
      • klej w sztyfcie
      • bibuła zestaw - 5 kolorów
      • krepa - 5 różnych kolorów
      • farby plakatowe (6 kolorów)
      • pędzelki różnej grubości
      • kubek do farbek
      • kapcie (podpisane) najlepiej zapinane na rzep
      • podpisana kolorowanka

       

    • Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do religii w roku szkolnym 2020/2021
     • Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do religii w roku szkolnym 2020/2021

      30.06.2020

       

      Oddział  przedszkolny:

      Zeszyt  ucznia „Jesteśmy  dziećmi  Boga”. Wyd. WAM Kraków.

      Red. Ks. Kubik Władysław i in.

       

      Klasa  I:

      Zeszyt  ucznia „Jesteśmy  w  rodzinie  Pana  Jezusa”. Wyd. WAM Kraków.

      Red. Ks. Kubik Władysław i in.

       

      Klasa  II:

      Podręcznik  i  zeszyt  ucznia „Kochamy  Pana  Jezusa”. Wyd. WAM Kraków.

      Red. Ks. Kubik Władysław i in.

       

      Klasa  III:

      Podręcznik  i  zeszyt  ucznia „Przyjmujemy  Pana  Jezusa”. Wyd. WAM Kraków.

      Red. Ks. Kubik Władysław i in.

       

      Klasa  IV:

       Podręcznik  i  zeszyt  ucznia „Zaproszeni  przez  Boga”. Wyd. WAM Kraków. Red. Ks. Marek Zbigniew i in.

       

      Klasa  V:

      Podręcznik  i  zeszyt  ucznia „Obdarowani  przez  Boga”. Wyd. WAM Kraków.

      Red. Ks. Marek Zbigniew i in.

       

      Klasa  VI:

      Podręcznik  i  zeszyt  ucznia „Przemienieni  przez  Boga”. Wyd. WAM Kraków.  Red. Ks. Marek Zbigniew i in.

       

        Klasa VII:

      Podręcznik: Odsłonić twarz Chrystusa „ Szukam Was ”. Wyd. WAM Kraków. Red. Władysław Kubik

       

      Klasa VIII:

      Podręcznik: Odsłonić twarz Chrystusa „ Jestem z Wami ”. Wyd. WAM Kraków. Red. Władysław Kubik

       

       

       

    • Wyprawka dla 5 i 6 latka
     • Wyprawka dla 5 i 6 latka

      30.06.2020

       

      • ZESZYT W SZEROKĄ LINIĘ 60 KARTKOWY
      • Nożyczki
      • Ołówek
      • Kredki ołówkowe
      • Temperówka
      • plastelina
      • klej w sztyfcie
      • teczka na gumkę (podpisana)
      • farby plakatowe (6 kolorów) + pędzelek + kubek do w/w przyborów
      • Kapcie (podpisane)
      • Woreczek ze strojem gimnastycznym (strój gimnastyczny: biała koszulka + spodenki granatowe lub czarne – podpisane na metce)

      5 – latek

      ENTLICZEK 5 – latki   Wyd. NOWA ERA (BOX)

       

      6 – latek

      KOLEKCJA SZEŚCIOLATKA (roczne przygotowanie do szkoły)   Wyd. NOWA ERA (BOX)

       

      Religia (5 i 6-latak):

      JESTEŚMY DZIEĆMI BOGA – ćwiczenia

      Autor: Władysław Kubik, Wydawnictwo WAM Kraków

    • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      12.06.2020

      Drodzy Uczniowie i Rodzice!

      O godzinie 8.00 w Kościele pw. św. Jakuba w Niewieścinie odbędzie się Msza Św. w intencji uczniów naszej szkoły.

      Odbiór świadectw odbędzie się według ścisłego harmonogramu w dniu 26 czerwca 2020 r. Prosimy abyście byli zaopatrzeni w maseczki ochronne na twarzy, rękawiczki, środki dezynfekujące znajdują się przy wejściu do szkoły. Zapewniamy odpowiednią przestrzeń do odbioru świadectw z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny na czas trwającej pandemii.   

                                                            Pozdrawiam serdecznie

      Iwona Manys - dyrektor szkoły 

       

      HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH
      W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

       

      KLASA                      GODZINA                  MIEJSCE

       

      VIII                                9.00                         Zbrachlin

       

      VII                                 9.30                         Zbrachlin

       

      VI                                 10.00                        Zbrachlin

       

      V                                  10.30                        Zbrachlin

       

      IV                                  9.00                         Niewieścin

       

      III                                  9.30                         Niewieścin

       

      II                                  10.00                        Niewieścin

       

      I                                  10.30                         Niewieścin

       

      ODDZIAŁ                    11.00                        Niewieścin
      PRZEDSZKOLNY           

       

      PUNKT                       11.00                        Zbrachlin
      PRZEDSZKOLNY                           
      "Uśmiech Dziecka”      

       

     • Dni egzaminów klasy VIII

      12.06.2020

      Przypominam, że 12 czerwca, a także dni egzaminów klasy ósmej ‐ 16, 17, 18 czerwca, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Życzę wszystkim uczniom udanego wypoczynku, a naszym Ósmoklasistom jak najlepszych wyników na egzaminie.

       

      Iwona Manys - dyrektor szkoły

     • Egzamin ósmoklalsisty

      07.06.2020

      Informacje dla rodziców oraz zasady

      dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r.
      w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

      na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN  w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
       1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
       2. wychodzi do toalety,
       3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
      12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
      14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
     • Konkurs

      27.05.2020

      Drodzy Uczniowie, z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca 

      przygotowaliśmy dla Was konkurs plastyczno-literacko-muzyczny „Oblicza rodziny” (domowej, szkolnej, sportowej, kociej, psiej, itp.).

      Chętni uczniowie mogą wykonać dowolną techniką pracę plastyczną, napisać wiersz  lub przygotować prezentację muzyczną online.

      Konkurs trwa do 8 czerwca 2020 r., gotowe prace prosimy przesyłać na Messengera (plastyczna - p. Ziaja, poetycka - p. Wojciechowska i muzyczna - p. Gierba).

      Na wszystkich uczestników czekają nagrody i wyróżnienia!Zachęcamy do udziału, powodzenia!