• Rozkład jazdy autobusów

  •  Rozkład autobusów podczas wakacji:

   W związku z trwającymi pracami przy budowie S5, mieszkańcy Luszkowa muszą niestety korzystać z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drodze dojazdowej w Zbrachlinie.
   Na początku sierpnia wykonawca planuje zakończenie budowy brakującego odcinka drogi dojazdowej z Luszkowa w kierunku węzła Gruczno.
   Oznacza to przywrócenie komunikacji autobusowej bezpośrednio w miejscowości Luszkowo.

   Szkoła Podstawowa  Niewieścin

   Przyjazdy        Autobus nr 2

   Godzina

   Miejscowość

   7:09

   Pruszcz szkoła

   7:17

   Zawada I

   7:18

   Zawada IV

   7:22

   Niewieścin II

   7:23

   Niewieścin III

   7:27

   Niewieścin IV krzyż

   7:30

   Niewieścin szkoła

   7:33

   Niewieścin S5

   7:34

   Zbrachlin S5

   7:41

   Zbrachlin szkoła

   7:45

   Luszkowo osiedle

   7:47

   Zbrachlin I

   7:50

   Zbrachlin II

   7:53

   Topolno dół

   7:54

   Topolno II

   7:56

   Konstantowo I

   7:58

   Konstantowo II

   7:59

   Cieleszyn I

   8:01

   Cieleszyn-Zbrachlin

   8:06

   Zbrachlin szkoła

   8:09

   Zbrachlin II S5

   8:11

   Niewieścin S5

   8:13

   Niewieścin szkoła

   8:16

   Niewieścin S5

   8:18

   Zbrachlin S5

   8:23

   Zbrachlin Motel S5

   8:25

   Zbrachlin

   8:26

   Wałdowo

   8:30

   Pruszcz szkoła

    

   Przyjazdy   Autobus  nr 3

   Godzina

   Miejscowość

   7:44

   Pruszcz szkoła

   7:45

   Pruszcz UG

   7:46

   Wałdowo

   7:48

   Zbrachlin

   7:59

   Małociechowo

   8:04

   Luszkówko

   8:05

   Zbrachlin szkoła

   8:07

   Niewieścin S5

   8:10

   Niewieścin szkoła

   8:20

   Pruszcz szkoła

    


   Szkoła Podstawowa  Niewieścin

   Odjazd I  Autobus  nr 2

   Godzina

   Miejscowość

   12:45

   Pruszcz szkoła

   12:47

   Wałdowo

   12:50

   Wałdowo skrzyżowanie z Zawadą

   13:05

   Niewieścin szkoła

   13:08

   Niewieścin IV

   13:10

   Niewieścin III

   13:11

   Niewieścin II

   13:13

   Zawada IV

   13:15

   Zawada I

   13:23

   Niewieścin szkoła

   13:26

   Niewieścin  S5

   13:28

   Zbrachlin  II   S5

   13:30

   Cieleszyn-Zbrachlin

   13:32

   Cieleszyn I

   13:34

   Konstantowo II

   13:36

   Konstantowo I

   13:38

   Topolno II

   13:41

   Topolno dół

   13:44

   Zbrachlin II Topolno sklep

   13:46

   Zbrachlin I

   13:49

   Zbrachlin szkoła

   13:55

   Luszkowo osiedle

   14:00

   Luszkówko

   14:05

   Małociechowo

   14:15

   Zbrachlin

   14:17

   Wałdowo

   14:19

   Pruszcz UG

   14:25

   Pruszcz szkoła

    

   Szkoła Podstawowa  Niewieścin

   Odjazd II   Autobus nr 2

   Godzina

   Miejscowość

   14:25

   Pruszcz szkoła

   14:28

   Wałdowo

   14:31

   Wałdowo-skrzyżowanie z Zawadą

   14:40

   Niewieścin szkoła

   14:42

   Niewieścin S5

   14:44

   Zbrachlin S5

   14:46

   Zbrachlin szkoła

   14:49

   Luszkówko

   14:54

   Luszkowo

   14:59

   Zbrachlin I 

   15:01

   Zbrachlin II Topolno sklep

   15:05

   Topolno dół

   15:08

   Topolno II

   15:10

   Konstantowo I

   15:12

   Konstantowo II

   15:14

   Cieleszyn I

   15:16

   Cieleszyn-Zbrachlin

   15:20

   Zbrachlin szkoła

    

    

   Odjazd II   Autobus  nr 3

   Godzina

   Miejscowość

   14:36

   Niewieścin szkoła

   14:39

   Niewieścin IV krzyż

   14:41

   Niewieścin III

   14:42

   Niewieścin II

   14:44

   Zawada IV

   14:46

   Zawada I

   14:54

   Zbrachlin

   15:20

   Zbrachlin szkoła

    

   Szkoła Podstawowa w Niewieścinie oddział w Zbrachlinie

   Przyjazdy   Autobus nr 3

   Godzina

   Miejscowość

   7:44

   Pruszcz szkoła

   7:45

   Pruszcz UG

   7:46

   Wałdowo

   7:48

   Zbrachlin

   7:59

   Małociechowo

   8:04

   Luszkówko

   8:05

   Zbrachlin szkoła

   8:07

   Niewieścin S5

   8:10

   Niewieścin szkoła

   8:20

   Pruszcz szkoła

    

   Przyjazdy    Autobus  nr 2

   Godzina

   Miejscowość

   7:09

   Pruszcz szkoła

   7:17

   Zawada I

   7:18

   Zawada IV

   7:22

   Niewieścin II

   7:23

   Niewieścin III

   7:27

   Niewieścin IV krzyż

   7:30

   Niewieścin szkoła

   7:33

   Niewieścin S5

   7:34

   Zbrachlin S5

   7:41

   Zbrachlin szkoła

   7:45

   Luszkowo osiedle

   7:47

   Zbrachlin I

   7:50

   Zbrachlin II

   7:53

   Topolno dół

   7:54

   Topolno II

   7:56

   Konstantowo I

   7:58

   Konstantowo II

   7:59

   Cieleszyn I

   8:01

   Cieleszyn-Zbrachlin

   8:06

   Zbrachlin szkoła

   8:09

   Zbrachlin II S5

   8:11

   Niewieścin S5

   8:13

   Niewieścin szkoła

   8:16

   Niewieścin S5

   8:18

   Zbrachlin S5

   8:23

   Zbrachlin Motel S5

   8:25

   Zbrachlin

   8:26

   Wałdowo

   8:30

   Pruszcz szkoła

    

   Szkoła Podstawowa w Niewieścinie oddział w Zbrachlinie

   Odjazd I dla Zbrachlina 

   Autobus nr 4

   Godzina

   Miejscowość

   13:37

   Pruszcz szkoła

   13:39

   Wałdowo

   13:40

   Zbrachlin

   13:42

   Zbrachlin Motel S5

               13:47

   Zbrachlin szkoła

   13:50

   Zbrachlin I

   13:52

   Zbrachlin II Topolno Sklep

   13:55

   Topolno dół

   13:57

   Topolno II

   13:59

   Konstantowo I

   14:01

   Konstantowo  II

   14:03

   Cieleszyn I

   14:05

   Cieleszyn -Zbrachlin

   14:07

   Zbrachlin II S5

   14:09

   Niewieścin S5

   14:12

   Niewieścin szkoła

   14:15

   Niewieścin IV krzyż

   14:17

   Niewieścin III Grzybek

   14:18

   Niewieścin II Lewandowscy

   14:20

   Zawada IV

   14:22

   Zawada I

   14:28

   Pruszcz szkoła

    

    

    

   Szkoła Podstawowa w Niewieścinie oddział w Zbrachlinie

    

   Odjazd I  Autobus  nr 2

   Godzina

   Miejscowość

   13:49

   Zbrachlin szkoła

   13:55

   Luszkowo

   14:00

   Luszkówko

   14:05

   Małociechowo

   14:15

   Zbrachlin

   14:17

   Wałdowo

   14:19

   Pruszcz UG

   14:25

   Pruszcz szkoła

    

     

   Szkoła Podstawowa w Niewieścinie oddział w Zbrachlinie


    

   Odjazd II   Autobus  nr 3

    

   Godzina

   Miejscowość

   14:30

   Zbrachlin szkoła

   14:32

   Zbrachlin S5

   14:34

   Niewieścin S5

   14:36

   Niewieścin szkoła

   14:39

   Niewieścin IV krzyż

   14:41

   Niewieścin III

   14:42

   Niewieścin II

   14:44

   Zawada IV

   14:46

   Zawada I

   14:54

   Zbrachlin

   Odjazd III

    

   15:20

   Zbrachlin szkoła

   15:23

   Luszkówko

   15:27

   Małociechowo

   15:37

   Luszkowo osiedle

   15:41

   Zbrachlin I

   15:43

   Zbrachlin II Topolno Sklep

   15:46

   Topolno dół

   15:49

   Topolno II

   15:51

   Konstantowo I

   15:53

   Konstantowo II

   15:54

   Cieleszyn I

   15:56

   Cieleszyn-Zbrachlin

   15:58

   Zbrachlin szkoła

   16:00

   Zbrachlin

   16:02

   Wałdowo

   16:05

   Pruszcz szkoła

    

    

   Szkoła Podstawowa w Niewieścinie oddział w Zbrachlinie


   Odjazd II   Autobus nr 2

   Godzina

   Miejscowość

   14:25

   Pruszcz szkoła

   14:28

   Wałdowo

   14:31

   Wałdowo-skrzyżowanie z Zawadą

   14:40

   Niewieścin szkoła

   14:42

   Niewieścin S5

   14:44

   Zbrachlin S5

   14:46

   Zbrachlin szkoła

   14:49

   Luszkówko

   14:54

   Luszkowo

   14:59

   Zbrachlin I 

   15:01

   Zbrachlin II Topolno sklep

   15:05

   Topolno dół

   15:08

   Topolno II

   15:10

   Konstantowo I

   15:12

   Konstantowo II

   15:14

   Cieleszyn I

   15:16

   Cieleszyn-Zbrachlin

   Odjazd III 15:20

   Zbrachlin szkoła

   15:22

   Zbrachlin II S5

   15:24

   Niewieścin S5

   15:26

   Niewieścin szkoła

   15:29

   Niewieścin IV krzyż

   15:31

   Niewieścin III

   15:32

   Niewieścin II

   15:34

   Zawada IV

   15:36

   Zawada I

   15:42

   Pruszcz szkoła