• Nauka zdalna od 22 marca - 18 kwietnia

    • 18.03.2021
    • Do 18 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

     ŚWIETLICA SZKOLNA dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców.

     NAUCZANIE ZDALNE NA TERENIE SZKOŁY dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców.

     BEZ ZMIAN

     • oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego,
     • organizowanie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia,
     • organizowanie uczniom klas ósmych konsultacji indywidualnych lub w małych grupach.

      

     Podstawa prawna:

     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    • ZDALNA SZKOŁA

    • 01.03.2021
    • 1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „ZDALNA SZKOŁA –  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

     Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu.

     Gmina Pruszcz w ramach projektu otrzymała dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w wysokości 60.000,00 zł. Zakupiono 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafiły do szkół z terenu gminy Pruszcz. Mają one ułatwić nauczycielom i uczniom naukę na odległość.

     Nasza szkoła z Programów “Zdalna szkoła” i “Zdalna szkoła +” otrzymała łącznie 6 laptopów, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, kamerę i drukarkę laserową. Otrzymane sprzęty ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji, ale będą też pomocne po powrocie uczniów do szkół.