• Zdalne nauczanie w klasach I-VIII
    • Covid-19

    • 29.10.2020
    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Covid-19.

     Opis alternatywny zdjęć: ulotki dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas pandemii Covid -19

   • Covid-19 noszenie maseczek
    • Covid-19 noszenie maseczek

    • 12.10.2020
    • W związku ze wzrostem zakażeń, od dnia 12 października 2020r.  rekomenduję zasłanianie ust i nosa przez wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły w przestrzeniach wspólnych budynku oraz na boisku szkolnym.

     W miarę możliwości zwiększyliśmy dystans między ławkami uczniów, ograniczyliśmy poruszanie się uczniów w przestrzeni wspólnej (wydzielone strefy), wietrzymy pomieszczenia w ciągu dnia i dezynfekujemy ławki, klamki oraz przedmioty wspólne po zajęciach.

     Iwona Manys - dyrektor szkoły

   • Dzień Edukacji Narodowej
    • Dzień Edukacji Narodowej

    • 11.10.2020
    • W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami).

      

     Świetlica szkolna będzie otwarta od godz. 7.00 - 14.00.

    • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    • 11.10.2020
    • Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:
     4,5 stycznia 2021 r.
     30 kwietnia 2021 r.
     25, 26, 27 maja 2021 r. (dni egzaminów zewnętrznych dla klasy VIII)
     4 czerwca 2021 r.

     W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.